Mahdollisuudet ja kestävä kehitys alumiiniteollisuudessa

Alumiiniset kierrätystölkit

Alumiiniteollisuudella on keskeinen rooli vähähiilisen tulevaisuuden kannalta.Se voi korvata raskaampia metalleja ja muoveja monissa sovelluksissa.Ehkä tärkeintä on, että se on loputtomasti kierrätettävää.Ei ole yllättävää, että alumiinin kysyntä jatkaa kasvuaan tulevina vuosikymmeninä.

IAI Z:n mukaan alumiinin maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa 80 % vuoteen 2050 mennessä. Jotta sen potentiaali kestävän talouden avaimena voitaisiin toteuttaa, ala tarvitsee nopeaa hiilenpoistoa.

Alumiinin edut tunnetaan myös hyvin;Se on kevyt, luja, kestävä ja kierrätettävä rajoituksetta.Se on ensimmäinen valinta kestävän kehityksen materiaaleille.Pyrkiessämme energiatehokkaampaan tulevaisuuteen alumiini tarjoaa edelleen innovatiivisia ratkaisuja ja kilpailuetuja yrityksille ja kuluttajille.Viime vuosina koko toimialalla on tapahtunut suuria muutoksia ja toimiala on siirtymässä kohti kestävän toimitusketjun luomista.TheKansainvälinen alumiiniinstituutti(IAI) on ollut avainrooli jäsentensä haastamisessa ja tukemisessa.

IAI:n mukaan teollisuuden on vähennettävä primäärialumiinin kasvihuonekaasupäästöjen intensiteettiä yli 85 % vuoden 2018 perustasosta täyttääkseen Kansainvälisen energiajärjestön asettaman 2 asteen skenaarion.Laajan hiilidioksidipäästöjen vähentämisen saavuttamiseksi meidän on tehtävä läpimurto innovaatioita ja muutettava perusteellisesti toimialamme energian kysyntää.Lisäksi 1,5 asteen skenaarion saavuttaminen edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetin vähentämistä 97 %.Molemmissa tapauksissa jätetuotteiden hyötykäyttöasteen nousu kulutuksen jälkeen on 340 %.
Kestävyys on avaintekijä alumiinin kysyntää ohjaava tekijä, joka perustuu siirtymiseen sähköajoneuvoihin, uusiutuvan energian investointeihin ja kierrätettäviin pakkauksiin, joista ei lopulta tule merijätteitä tai kaatopaikkoja.
”Nyt tuotantoprosessin kestävyys yhdessä teknisten eritelmien ja hintojen kanssa on tullut selkeästi osaksi ostopäätöstä.

Materiaalin valinnassa tämä muutos on edullinen alumiinille.Alumiinin luontaiset ominaisuudet – erityisen kevyt ja kierrätettävä – painottavat ostopäätöstä metallejamme kohtaan.
”Kestävää kehitystä painottavassa maailmassa alumiinin soveltuvuus on todistettu.

Esimerkiksi LAI tutki hiljattain alumiinin, muovin ja lasin valikoimaa juomapakkauksissa.Alumiini on muita materiaaleja parempi kaikissa talteenoton ja kierrätyksen näkökohdissa, talteenottoasteesta talteenottoasteeseen, erityisesti suljetun kierron talteenottoon.
”Olemme kuitenkin nähneet samanlaisia ​​johtopäätöksiä muiden työssä, kuten Kansainvälisen energiajärjestön havainnoista alumiinin roolista tulevaisuuden sähköinfrastruktuurissa osana siirtymistä puhtaaseen energiaan.Alumiinin johtavuus, keveys ja rikkaus tukevat tätä roolia.
”Tosielämän hankintapäätöksissä tämä tilanne on yhä enemmän.Esimerkiksi alumiinin käyttö autoissa on lisääntymässä, mikä on osa sähköajoneuvojen laajempaa trendiä.Alumiini tarjoaa kestävämpiä, parempaa suorituskykyä ja pidemmän kantaman autoja.

”Kestävän kehityksen painopisteen myötä alumiini avaa jännittäviä markkinamahdollisuuksia, ja jatkuvan suorituskyvyn parantamisen edellytyksenä on edelleen teollisen kestävän tuotannon odotus.Alumiiniteollisuus pystyy täyttämään nämä odotukset.IAI:n avulla teollisuudella on hyviä tuloksia parannusten saavuttamisessa ja se on kehittänyt järkevän suunnitelman avainongelmien, kuten bauksiittijäämien ja kasvihuonekaasupäästöjen, ratkaisemiseksi.

Vaikka alumiiniteollisuus on tietoinen lisääntyneen tuotannon vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöjen kestävyyteen ja paikalliseen ympäristöön, on vielä joitakin ongelmia, joihin on sitouduttava ja joita on hallittava alakohtaisella ja arvoketjuyhteistyöllä, mikä on avainasemassa. haasteisiin vastaamiseen ja paremman huomisen saavuttamiseen.

Keskustellessamme näistä haasteista IAI:n jäsenten kanssa ihmiset toivovat voimakkaasti voivansa esittää mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, kuinka yksittäiset yritykset ovat sitoutuneet muokkaamaan tiettyjä teollisuuden aloja, millä on suurempi vaikutus alumiinin tuotantoon ja kierrätykseen. auttaa rakentamaan kestävämpää maailmaa.


Postitusaika: 28.9.2022